20% bedre isolering med Jackon Super EPS Muld.

Et af de mest udbredte isoleringsmaterialer har traditionelt set være normal styropor eller EPS(også kaldet (Flamingo)) – via nyudvikling har man forbedret dette materiale betydeligt ved, at tilsætte grafit. Det giver en tekstur og fleksibilitet der er identisk med almindelig styropor/ EPS, men som har en markant højere evne til, at reflektere infrarød varmestråling(som hidtil er  gået tabt). Vi kalder produktet Jackon Super EPS Muld.

Det giver både en bedre isolering og en mulighed for, at bruge en tyndere mængde materiale, og det er der gode muligheder i. Hvis du har et hus med smalle vægge, kan det nu lade sig gøre, at få en endnu bedre isolering med dette materiale. Omvendt, hvis du har vægge som har en tykkelse der tillader at isolere med normal EPS, kan du altså få en 20% bedre isolering uden, at det skal fylde mere – og prisen for materiale + arbejdstid er ca. den samme, så der er store besparelser at hente. Isoleringsevnen er helt ned til Lambda 0,031, hvor hvidt Styropor har en isoleringsevne på ned til Lambda 0,039.  Altså en forbedret isoleringsevne på mere end 20%.

Bedre energiudnyttelse

Med opfindelsen af Jackon Super EPS Muld er der åbnet op for fornyede muligheder i forhold til lavenergibyggeri og traditionel isolering. Det giver utroligt  mange muligheder. Både i forhold til større miljøvenlige byggeprojekter, men især også helt ned til den enkelte husejer, der kan vælge, at spare en masse udgifter til varme ved, at anvende dette materiale. Den særlige fordel ved dette produkt skyldes, at der skal bruges 20% mindre end traditionel EPS. Nyt miljøvenligt byggeri er normalt presset på størrelsen, da standard kravene er så høje, at man skal lave meget tykke mure. Med dette materiale kan man få nogle huse som har betydeligt mindre vægtykkelse, men stadig yder den samme grad af isolering.

Et renere miljø i fremtiden

Med et øget pres for, at reducere drivhusgasser og energitab er det vigtigt, at se på muligheder og løsninger. Hvad kan vi selv gøre? Hvilke muligheder har vi? Er det overhovedet muligt ?

Vi kan faktisk gøre meget. Regeringens har bl.a. indført højere og strammere krav til energiforbruget for nybygning og ombygning. Dette resulterer efterfølgende i større krav til isolering og reduktion af varmetabet. Dette har sat skub i udvikling af materialer og til selve byggebranchen. Det skaber en stærk grobund og mulighed for, at der bliver sat gang i den rigtige udvikling – således er Jackon Super EPS Muld → et produkt af kravet om et bedre isoleringsmateriale til en fornuftig pris, der har mindre krav til volumen. Der er faglig bred enighed om, at reduktionen af Co2 spild fra bygninger er et af de steder hvor det vil være mest effektivt at spare på Co2 udledningen, og for at opnå dette, har vi brug for den bedre isolering, som netop Jackon Super EPS Muld →, kan tilbyde. Læs mere

En bedre privatøkonomi

Udover at skåne miljøet, er der også en gevinst at hente på varmeregningen. Hvis du i dag har traditionel isolering med EPS, vil du kunne skifte til samme mængde af EPS med grafit, og reducere varmetab med op til 20%. Det betyder, at en investering i denne type isolering vil have tjent sig selv hjem efter 6 år i mange tilfælde, alene på energiforbedringen.

Hvis der ikke er isoleret i forvejen, er tilbagebetalingstiden 2-3 år !!

Husk at spørge andre firmaer med isoleringsmaterialer, når du får tilbud fra dem, hvad Lambdaværdien er på deres produkt. Det betyder meget for økonomien over 30 år, om produktet er 20% bedre isoleringsevne end alternativet.